Your Company

Hem Företaget Miljö Bra att veta.. Kontakt Arbeta hos oss
 Frysaggregat och tomgångskörning

Då en stordel av företagets verksamhet består av temperaturreglerade transporter som ofta levereras på tidiga morgnar kan det uppfattas som störande för boende då kylaggregaten bullrar en del.

Vi ber drabbade om ursäkt för denna störning men även förståelse för att vi skall kunna leverera kuranta varor till butiker och restauranger i enlighet med gällande livsmedelslagstiftning.

Peter Dahlgren/VD

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Stockholms kommun

Tomgångskörning

4 §

Förbränningsmotor får i stillastående fordon hållas igång utomhus i högst en

minut.

Detta gäller inte;

- om trafikförhållanden föranlett fordon att stanna i t.ex. trafikkö,

- om motorn hålls igång för att i den mån som behövs för fordonets

ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än sådan som avser

uppvärmning. Bästa -teknik – från miljö- och hälsoskyddssynpunkt – ska i

möjligaste mån användas.

Omedelbart tomgångskörningsförbud

Sköndals Åkeri AB Kontrollvägen 11 126 79 Hägersten Tfn: 08-724 76 00 Fax: 08-724 76 02 mailto:pd@skondalsakeri.se